Mindfulness

Mindfulness

Mitä mindfulness on?

Mindfulness on tieteellisesti tutkittu ja aivoissa kuvannettu keino stressinhallintaan. Mindfulnesissa on kysymys tarkkaavaisuudesta ja tarkkaavaisuuden suuntaamisesta, tiedostamisesta sekä läsnäolosta. Tunnetaidot, asenne ja  palautuminen kehittyvät mindfulness-harjoitutusten myötä.  Mindfulnessin avulla voi vaikuttaa päässä laukkaaviin ajatuksiin ja saada ne rauhoittumaan. 

Mindfulness on kehitetty alunperin 1970-luvulla kipupotilaille, jotka eivät olleet hyötyneet muista hoitokeinoista. Mindfulness osana kivunhoitoa auttaa menemään kipua kohti tai suuntaamaan huomiota toiseen kehon kohtaan. Mindfulnessia kutsutaan myös nimillä tietoinen läsnäolo tai hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Mindfulness kuitenkin tunnistetaan näistä nimityksistä tällä hetkellä parhaiten. 

Mihin mindfulness auttaa?

Mindfulnessia voi hyödyntää univaikeuksissa, rauhoittumisessa, irti päästämisessä sekä tunteiden tunnistamisessa. Mindfulnessin harjoittaminen lisää myötätuntoa ja kehittää havaintokykyä ja kokonaisuuksien hahmottamista. Mindfulness on lisäksi hyvä keino stressinhallintaan.

Asiakkaalle on tutkitusti hyötyä siitä, että terapeutti harjoittaa mindfulnessia, vaikka harjoitteet eivät olisikaan osana terapiaprosessia.

Miten mindfulnessia harjoitetaan?

Mindfulnessia voidaan toteuttaa muodollisten harjoitusten avulla, vaikkapa valmiita äänitteitä kuunnellen. Harjoituksia voidaan toteuttaa myös epämuodollisten harjoitteiden avulla, jolloin teemme tavallisia arjen toimintoja tietoisesti. Epämuodollisesta harjoitteesta käytetään usein esimerkkinä tiskaamista. Tällöin huomio kiinnitetään erityisesti siihen, miltä vesi ja vaahto tuntuvat, miltä tiskiaine tuoksuu ja niin edelleen. Harjoitteet voivat kestää ajallisesti pienistä hetkistä tunteihin.

Mitä mindfulness-palveluja voit hyödyntää?

  • Kurkistus mindfulnessiin -tunnit
  • Tietoinen syöminen -tunnit
  • Lasten mindfulness
  • Kävelymeditaatio -tunnit
  • Yksilölliset mindfulness-valmennukset