Seksuaalineuvonta ja -terapia

Kenelle seksuaaliterapia ja seksuaalineuvonta on tarkoitettu?

Seksuaalineuvontaan tai seksuaaliterapiaan voit tulla asiakkaaksi olipa ikäsi tai elämäntilanteesi mikä tahansa. Seksuaalisuus kuuluu kaikille! Katsomme tilannetta yhdessä kokonaisuutena ja työskentelemme erityisesti seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Mikäli pohdit, hyötyisitkö seksuaalineuvonnasta tai seksuaaliterapiasta, ota yhteyttä ja sovitaan tutustumiskäynti! On tärkeää, että löydät juuri sinulle sopivan seksuaaliterapeutin.

Seksuaaliterapiassa käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi:

  • oman seksuaalisuuden kysymykset
  • erilaiset seksuaaliset halut ja mieltymykset, halun vaihtelut
  • tunne-elämä
  • eri elämäntilanteiden seksuaalisuuden kokemukset
  • naiseuden, mieheyden, muun sukupuolisuuden kokemukset
  • seksuaalitoiminnan häiriöt
  • sairauksien ja vammojen vaikutus seksuaalisuuteen ja seksuaalitoimintoihin
  • ihmissuhteet

Mitä on seksuaaliterapia ja seksuaalineuvonta?

Seksuaaliterapiassa ja seksuaalineuvonnassa käsitellään seksuaalisuuteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä teemoja keskustelun ja harjoitusten keinoin.

Seksuaaliterapia ei sisällä fyysistä koskettamista terapeutin ja asiakkaan välillä. Tärkeää on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus ja luottamus.

Vuorovaikutus pohjautuu aktiiviseen kuuntelemiseen, keskusteluun ja kysymyksiin. Terapiassa voidaan käyttää apun myös luovia menetelmiä, kuten draamaharjoituksia, kehollisia harjoituksia, tietoisuustaitoja ja kotitehtäviä. Terapiamenetelmät määräytyvät asiakaskohtaisesti, eikä terapiassa tehdä mitään, minkä asiakas kokee epämiellyttäväksi tai ahdistavaksi.

Seksuaalisuus on osa jokaisen ihmisen persoonaa ja seksuaaliterapian avulla voidaan edistää seksuaalista hyvinvointia sekä esimerkiksi käsitellä erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä haasteita. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi seksuaalisiin toimintoihin, tunne-elämään tai ihmissuhteisiin. Terapian menetelmien avulla asiakas tutustuu seksuaaliseen historiaansa ja minäkuvaansa. Tavoitteena on muodostaa suhde omaan seksuaalisuuteen voimavaraksi. Mikäli koetut haasteet liittyvät erityisesti ihmissuhteisiin, on hyvä kuulla kaikkia suhteen osapuolia. Tulosyyn liittyessä erityisesti seksuaalisen toimintakyvyn haasteisiin tai muutoksiin on myös hoitosuhde lääkäriin hyvä olla olemassa.

Kuinka hakeutua seksuaaliterapiaan?

Seksuaaliterapia ja seksuaalineuvonta on aina luottamuksellista. Et tarvitse lähetettä, ota yhteyttä ja sovitaan ensimmäinen tapaaminen. Mikäli päätät aloittaa seksuaaliterapian, teemme siitä kirjallisen sopimuksen. Tällä hetkellä otan vastaan Porissa Teljätalossa Tulenkantajien tiloissa. Terapia on mahdollista myös etänä videovälitteisesti.