Seksuaalisuuden kohtaaminen

Seksuaalisuuden kohtaaminen

Seksuaalikasvatus

Seksuaalineuvonta ja seksuaaliterapia

Seksuaalisuus ja sukupuolen kokemukset

Mitä seksuaalisuus käsitteenä sinulle merkitsee? Mitä liität seksuaalisuuteen? Seksuaalisuus voidaan nähdä elämänvoimana, joka on meissä syntymästä kuolemaan, muuttuen, eläen ja kehittyen koko elämänkaaren ajan. Seksuaalisuutta ei voi poista ihmisestä, mutta sitä on aikojen saatossa pyritty hallitsemaan monin keinoin. Seksuaalisuus liittyy läpileikkauksenomaisesti kaikkiin elämän osa-alueisiin. Seksuaalisuuteen liittyy läheisesti seksuaalinen suuntautuminen. Se ei ole valinta eikä tahdonalainen asia. Biologinen sukupuoli ja kokemus sukupuolesta vaikuttavat myös seksuaalisuuden kokemukseen.

Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sekä seksuaaliseen suuntautumiseen liitetään runsaasti kulttuurisia merkityksiä. Lisäksi niitä on typistetty monenlaisilla stereotypioilla. Ihmisen mieli kaipaa yksinkertaistuksia, vastakkainasettelua ja ääripäitä, jotta monimutkaisen maailman ymmärtäminen ja käsitteleminen mielessä olisi helpompaa. 

Ihmisen kokemusten ja ilmiöiden typistäminen edellä mainituilla tavoilla saattaa kuitenkin olla ristiriidassa sisäisen kokemuksen kanssa. Tämä ristiriita saattaa ilmentyä eri tavoilla sisäisessä puheessamme, käyttäytymisessämme, siinä miten kohtelemme itseämme ja toisia, mielialassamme ja mielenterveydessämme tai fyysisessä hyvinvoinnissamme.

Mikäli koet, että on vaikea tavoittaa elämässäsi mahdollisesti ilmenevää haastetta, pohdi, voisiko uutta näkökulmaa löytyä tutkimalla omaa seksuaalisuutta, tunteita ja ihmissuhteita sekä elämänhistoriaa. Tutkimalla tunteita ja niiden ilmenemistä kehossa voimme tavoittaa jotain lisää itsestämme. Tiedostamalla, että emme ole yhtä kuin tunteemme ja ajatuksemme voimme saada niihin tarvittavaa etäisyyttä ja hyväksyntää.